A legjobb ingyenes online könyvtár

A Horthy-korszak

FORMAT: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2017
MÉRET FÁJLONKÉNT: 4,3
ISBN: 9789632278957
NYELV: Magyar
SZERZŐ: Romsics Ignác
ÁR: INGYENES

Minden Romsics Ignác könyv, amelyet olvas és letölt tőlünk

Leírás:

A Horthy-korszak leírása Bár a Horthy-rendszer immár több mint két emberöltő óta a múlté, emlékezete és megítélése napjainkban is élénk viták tárgya. Vannak, akik a tényekre fittyet hányva még ma is fasiszta diktatúrának tartják, míg mások idealizálják, és a parlamentáris demokráciákkal rokonítják. A Helikon Kiadó ezért határozott úgy, hogy Romsics Ignác életműsorozatát a neves történész Horthy-korszakkal foglalkozó fontosabb írásainak kötetbe gyűjtésével és együttes újrakiadásukkal indítja útjára. Jóllehet a válogatás időben első (1982) és utolsó tanulmányának (2016) megjelenése között harmincnégy év telt el, azokat olyan mérvű gondolati azonosság köti össze, hogy egy-két apró - minden esetben jelzett - módosítástól eltekintve nemcsak a szerző újabb, hanem régebbi, pályája kezdetén írt tanulmányait is változtatás nélkül közöljük. Bízunk benne, hogy az az elfogulatlan, távolságtartó és tényszerű megközelítésmód, amely Romsics minden munkájához hasonlóan ezeket az írásait is jellemzi, sokakat fog hozzásegíteni a Trianon utáni negyedszázad eredményeinek és kudarcainak, fény- és árnyoldalainak fel- és megismeréséhez.

...s ezermilliárdokat ... A szerző négy korabeli újság, - a Színházi Élet, a Délibáb, a Sztár és a Film Színház Irodalom - segítségével mutatja be a filmszínészek sztárolását ... A Horthy rendszer hatalomra jutása és konszolidációja (Hosszú) ... .Ebből kiderül: nem könnyű meghatározni, hogy ebben az időszakban kit tekintettek „sztár"-nak. A mai, számos rossz példa alapján jogosan gondolhatnánk azt, hogy akkor bezzeg másként volt, ugyanakkor arra is ... Szerző: Romsics Ignác Fasizmus vagy demokrácia? Diktatúra vagy parlamentáris váltógazdaságon alapuló többpárti jogállam? A Horthy-rendszer jellegével kapcsolatban ezek a kérdé ... Horthy - korszak ... ... Szerző: Romsics Ignác Fasizmus vagy demokrácia? Diktatúra vagy parlamentáris váltógazdaságon alapuló többpárti jogállam? A Horthy-rendszer jellegével kapcsolatban ezek a kérdések fél évszázad óta újra és újra felmerültek, s nem állítható, hogy a válaszok mindig meggyőzőek lennének. A Horthy-korszak történetében külön fejezetet alkot a németek oldalán való katonai szerepvállalás, illetve az ország belépése a Szovjetunió elleni hadjáratba, ami végérvényesen a náci Németország szövetségesévé tette az országot, annak minden későbbi katonai és politikai következményével együtt. Horthy-korszak kezdete. Dátum. 2019. november 16. 1919. november 16-án vonult be Budapestre az általa szervezett Nemzeti Hadsereg élén Horthy Miklós. Az admirális érkezése - mely esemény pontosan a Károlyi-féle népköztársaság kikiáltásának évfordulójára esett - egy új, negyedszázados korszak kezdetét jelezte ... A két világháború közötti Magyarország a magyar történelem egyik legellentmondásosabb időszaka. 1919 aug. l-én, amikor a tanácskormány lemondott, az országban nem volt olyan szilárd politikai erő, amely zökkenő nélkül átvehette volna a hatalmat. Horthy - korszak: 1920-1944: a rendszer lényege: az 1918-19-es forr. Tagadásaként a polgári társ. Helyreállítására és megóvására jött létre. 2. A trianoni békeszerződés. 1920. jún. 4: Simonyi - Semadam Sándor. A békeszerződés aláírása az ország nemzetközi elismerésének feltétele volt. Hogy a többi bevett vallásfelekezet, kiváltképp a protestáns egyházak igényeit részben kielégítsék, a Horthy-korszak kormányzata időnként földbirtok-politikai juttatásban részesítette a bevett egyházakat. A hívek rendszeres anyagi hozzájárulásáról egyik egyház sem mondott le. Könyv ára: 3040 Ft, A Horthy-korszak külpolitikája 1. - Gulyás László, A kiváló magyar történész nagyszabású vállalkozásának első része: a több kötetes munka a Horthy-korszak külpolitikájának új, korszerű feldolgozása, a legújabb kutatási eredményekre táma Horthy hőstette, ostobáknak! 1919-ben Horthy Miklós ugyancsak nyugati, elsősorban francia támogatással szerezte hatalmát. Horthy az országra törő antant oldalán a hont védelmező fehér tisztek vezette vörös hadsereg ellen gerilláskodott, majd hatalomra jutását követően annak legendás főparancsnokát Stromfeld Aurélt börtönbe vettette. A békedelegáció tagjai akkor szembesültek az aránytalan és igazságtalan határtervezettel, méltánytalan büntetéssel. A békedelegáció tagjai között a Horthy-korszak meghatározó politikusait találjuk (Teleki Pál, Bethlen István), a „team" vezetője a „nagy öreg", Apponyi Albert gróf volt. [1] A Horthy-korszak jellegzetességei, jelentős politikusai, a revíziós politika (Történelem 7. évfolyam) Kitöltötték: 297/0 (összes/utóbbi napok) Nehézség: 3 (Közepes) Átlageredmény: 678 pont. Legjobb eredmény: 1845 pont. Indítom a tesztet. Email: [email protected] A Horthy-korszak nyugdíj- és társadalombiztosítási rendszerét nagyra tartó urak Fotó: Halász Júlia/444. Ipolybalog plébánosa, György Ferenc pedig a felvidéki magyarok nevében megköszönte Horthynak a visszacsatolást, miután a jelenlevőkkel együtt elmondott egy miatyánkot....